PayAtt Standard.*

Skärm

PayAtts hårdvara består av en registreringsskärm med förinstallerad mjukvara, som placeras mot konsument vid kassan eller där gäster välkomnas. Skärmen är inte uppladdningsbar utan är i behov av ström via medföljande adapter, men kan utan problem vara påslagen utan att bli varm. 

Skärmen tillhandahålls av PayAtt och lämnas sedan tillbaka i samband med ev. uppsägning av kontrakt.

Tips!
  • Skärmen är robust och av god kvalitet. Glaset kan dock behöva rengöras någon gång per dag med en fuktig trasa.

PayAtts onlineportal

Genom portalen som du når online sköter du alla utskick och ser registreringsstatistik för dina medlemmar. Du hanterar dessutom alla inställningar för din PayAtt-skärm genom portalen. Har du flera verksamheter kan du hantera var och en på ett enkelt och smidigt sätt.

Inställningar

Namn på klubb: Välj ett enkelt och kort namn som kan relatera till verksamheten, ”Club Venezia”, ”Club Palermo” etc.

Avsändarnamn SMS: Namn som är relaterat till klubbnamnet. Måste vara mellan 3-11 tecken, får innehålla boksttäver (inkl åäö), siffror, mellanslag och de följande symbolerna + / – . &.

Välkomst-SMS: Exempel: Välkommen till Club Palermo! Vi är glada att ha dig som medlem och ser fram emot att förse dig med smakrika erbjudanden.

Rubrik på PayAtt-skärm: Ställ in namn på medlemsklubb. Ex: ”Gå med i Club XX”. Viktigt är att personalen i kassan uppmuntrar till medlemskap och erbjuder någon form av incitament för att bli medlem. Kan vara en gratis dryck, gingershot eller annat.  

Underrubrik: Välj en text som enkelt förklarar syftet med att gå med. Exempel: ”Inga krångliga inlogg, poäng eller appar. Smakrika erbjudanden direkt till mobilen”.

Bakgrundsfärg: ställ in den färg du önskar.

Utskick

Generella guidelines:

Första utskicket görs först när 100 kunder har anslutit för att nå effekt.

Tänk över vad som kan locka fler kunder till er verksamhet och inspireras av våra rekommenderade förslag. Tänk på att inte skicka ut information som kan uppfattas som spammig utan sätt kuden i fokus. Fundera på vad du själv vill nås av för information och gör utskick därefter.

SMS-funktionen har en maxgräns på 160 tecken med blanksteg

Tips!
  • Jämna ut beläggningen under veckan genom att skicka ut erbjudanden för tider då ni normalt sett har mindre kunder.
    Spela in en enkel film för att visa delar av verksamheten och länka till denna i utskicket. Exempel: Låt kökschefen visa delar av en nytillsatt meny.

Fler förslag: Använd de mallar som finns för din verksamhet och välj generella utskick, alternativt kalenderanpassade utskicksförslag.

Registreringsskärm

Registrera nymedlemskap

Kunden registrerar sitt medlemskap genom att knappa in telefonnummer på skärmen, eller i de fall en QR-kod är installerad scanna denna och registrera telefonnummer via en landningssida på mobilen. Därefter skickas ett välkomstsms till kunden och en välkomsthälsning visas på skärmen. 

Återkommande kunder

Uppmuntra återkommande kunder att registrera sina besök. Med tiden kan vi se vilka som är era stamkunder (baserat på besök) och rikta utskick därefter.

Allmänna villkor och integritetspolicy

För att bli medlem måste kunden godkänna PayAtts allmänna villkor och integritetspolicy vilket sker när kunden registrerar sitt mob. nr via skärmen. Dessa återfinns på PayAtts hemsida, www.payatt.store. 

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta PayAtts support vid ev. frågor. Vårt team finns på plats för support varje vardag mellan 9-17 och nås på info@payatt.store.

Vid akuta frågor, kontakta oss direkt på +46 705 08 30 20.

FAQ

Allmänna frågor

Varför ska jag använda PayAtts system?

Du kan på ett effektivt sätt nå dina kunder direkt och få dem att handla mer och oftare, vilket leder till en ökad omsättning.

Är systemet enkelt att använda?

Ja, systemet är mycket användarvänligt med smarta och enkla funktioner för att spara så mycket tid som möjligt.

Vart ska jag ställa skärmen?

Skärmen ställer du vid entrén (hovmästaren)/bardisken/vid kortläsaren så att den syns tydligt för kunden.

Kan jag göra utskick direkt efter installation?

Nej, det är först efter att du samlat in tillräckligt många medlemmar som du gör det första utskicket. Huvudfokus under den första tiden blir att registrera så många medlemmar som möjligt. 

Vilka får mina utskick?

I början kommer alla dina kunder som väljer att bli medlemmar att få ett utskick, men allteftersom kunderna delas in i kundgrupper får olika kundgrupper olika typer av utskick. Vi vill få de kunder som är mest lojala att köpa mer och övriga kunder att återkomma oftare. Allt för att öka din omsättning.

Datasäkerhet

Vart samlas datan, d.v.s. kunduppgifterna?

Datan lagras i databaser i Sverige som tillhandahålls och hanteras av PayAtt. Databaserna är säkerhetsklassade och PayAtt garanterar att rådande regleringar efterföljs (GDPR). 

Kan jag se mina medlemmar?

Nej, all persondata lagras hos PayAtt. Detta sker också med hänsyn till GDPR.

Hur godkänner mina kunder att data samlas in?

Kunden accepterar PayAtts allmänna villkor och integritetspolicy genom att knappa in sitt telefonnummer och välja skicka/registrera på skärmen. De allmänna villkoren och integritetspolicyn finns tillgängliga på PayAtts hemsida, www.payatt.store.

Användning

Hur värvar jag nya medlemmar?

Vår rekommendation är att du använder ett enkelt erbjudande som uppfattas som attraktivt för kunden. Ett tips är att erbjuda en lågkostnadsprodukt som kan tas in i större volymer. 

Hur vet jag vilka erbjudanden jag ska skicka ut?

Välj dina utskick med omsorg och fokusera på en eller ett par kampanjer i månaden. PayAtts rekommendation är att inte göra för många utskick per månad. Använd våra utskicksmallar för att skapa ditt utskick.  

Kan mina kunder se status på medlemskap och vilka erbjudanden som väntar?

Nej, PayAtt analyserar köpen löpande för att urskilja vilka kunder som är dina mest lojala kunder. PayAtts system är enkelt och sömlöst utan krångliga inloggningsmoment.

Hur många utskick kan jag göra per månad?

Du kan i dagsläget skicka 800 SMS per månad. 

Kan jag sammankoppla PayAtt med mitt kassasystem?

PayAtt är integrerat med ett flertal kassasystem, men i dagsläget inte med ert. Vi jobbar för att det ska bli möjligt och kommer då att informera er. När/om den integrationen görs kommer vi att kunna koppla köp till person och på så sätt göra ännu mer riktade utskick som baseras på köpmönster.

Finns det någon mobilapp för kunden att använda?

Nej, vi använder oss inte av någon mobilapp i dagsläget.

*Hjälpanvisning gäller för system där integration med restaurangens kassasystem inte är tillämplig

Intresserad av en Kostnadsfri Demo?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig