Allmänna villkor

Allmänna villkor PayAtts lojalitetsprogram

Välkommen till lojalitetsprogrammet av PayAtt AB (”PayAtt” eller ”Bolaget”), med organisationsnummer 559326-5761 (“Lojalitetsprogram”). Genom att bli medlem godkänner du dessa villkor och bestämmelser.

Du kan hitta information om hur PayAtt hanterar dina personuppgifter i integritetspolicyn här.

Allmänt om lojalitetsprogrammet

1.1 Genom att bli medlem i PayAtts lojalitetsprogram får du tillgång till personligt anpassad information och erbjudanden. Du kan även få del av produktkampanjer samt annan nödvändig information för dig som medlem. Främsta kommunikationsväg är per sms till din mobiltelefon, men även via e-mail. 

1.2 Du registrerar enkelt dina köp i butiken eller restaurangen genom att scanna QR-koden som finns i kassan med din mobiltelefon, eller genom att knappa in ditt telefonnummer på skärmar tillhandahållna av PayAtt. Ju fler köp du registrerar desto mer personligt anpassade erbjudanden kan du få.

1.3 Medlemskapet är gratis och det föreligger inget köptvång för att bli medlem.

1.4 Medlemskapet är enbart öppet för privatpersoner och ej öppet för företag.

1.5 Medlemskapet är personligt och får inte överföras på annan person.

1.6 Medlemskapet gäller hos den butik/restaurang du registrerat dig hos. Medlemskapet gäller således inte hos alla butiker/restauranger som är anslutna till PayAtts lojalitetsprogram.

 

Krav för att bli medlem

2.1 För att bli medlem måste du ha ett giltigt mobilnummer samt definieras som myndig i enlighet med gällande lokal lagstiftning. Är du över sexton (16) år kan du bli medlem om din vårdnadshavare godkänt detta. PayAtt förbehåller sig rätten att begära skriftlig bekräftelse på detta medgivande.

2.2 Medlemskapet är personligt, kan inte överföras på någon annan och är underställt dessa villkor och bestämmelser liksom alla andra regler som godkänts av dig avseende medlemskapet.

2.3 Medlemskapet får inte användas för återförsäljning eller i vinstsyfte. 

2.4 Du ansvarar för att hålla ditt mobilnummer uppdaterat.

 

Bli medlem och upphöra att bli medlem

3.1  Du blir medlem genom att knappa in ditt telefonnummer på en av PayAtt erhållen fysisk skärm, alternativt scanna en QR-kod från en sådan skärm, och sedan knappa in ditt mobilnummer via den länk som öppnas.

3.2 Önskar du avsluta ditt medlemskap hos respektive restaurang eller butik så ges den möjligheten på PayAtts hemsida,  www.payatt.store,  genom ett kontaktformulär. 

3.3 PayAtt förbehåller sig rätten att avsluta medlemskap vid misstanke om missbruk eller om situation som avses i 4.5 föreligger. 

3.4 Upphör medlemskapet förfaller alla icke-utnyttjade erbjudanden med omedelbar verkan.

3.5 För det fall butiken eller restaurangen du blivit medlem hos upphör att vara kund hos PayAtt och därmed avslutar lojalitetsprogrammet, kommer ditt medlemskap också att upphöra. Bestämmelsen i 3.4 aktualiseras då.

 

Tid, tillämplig lag och ansvarsbegränsning 

4.1 Detta avtal gäller tillsvidare. PayAtt har dock rätt att ändra dessa villkor under tidens gång. De aktuellt gällande villkoren kommer att publiceras på www.payatt.store

4.2 Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Lojalitetsprogrammet som PayAtt tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Lojalitetsprogrammet, så länge annat inte föreskrivs.

4.2 Endast svensk lag gäller för detta avtal.

4.3 Tvister om detta avtal ska avgöras i svensk lag i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

4.4 För eventuella systemfel i eller nedsatt funktion hos Lojalitetsprogrammet eller för eventuella konsekvenser av detta är PayAtt inte ansvarigt. Skador och förluster relaterade till lojalitetsprogrammet, eller till avslutande av något slag av lojalitetsprogrammet ansvarar PayAtt inte för. Detta gäller med undantag för ansvar som inte kan uteslutas enligt lag. 

4.5 PayAtt förbehåller sig rätten att upphöra att tillhandahålla del eller hela Lojalitetsprogrammet om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar PayAtts möjligheter att tillhandahålla Tjänsten.

4.6 Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses ogiltig, ska hela avtalet inte anses ogiltigt.

 

Kontakta oss

5.1 Har du frågor eller vill lämna synpunkter är du välkommen att kontakta oss per mail på info@payatt.store.

Intresserad av en Kostnadsfri Demo?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig